dissabte, 8 de juny de 2013

Valoració final del blog i l'assignatura

I ara que ja hem acabat el nostre període de Pràcticum 0-3 a l'escoleta, hem de posar punt i final a l'assigantura i al blog; i és l'objectiu d'aquesta darrera entrada, valorar la tasca feta durant aquests mesos.

Per començar m’agradaria dir que en general, la valoració del blog ha estat positiva. Crec que ha estat una eina que m’ha resultat d’utilitat, sobretot pel que fa al fet de poder compartir amb els companys la feina que s’està fent en els determinats centres de pràctiques, ja que degut als horaris i al nivell de feina que hem tingut ens ha fet perdre el contacte entre els companys per una temporada, i a través del blog, almenys hem pogut anar seguint l’evolució de cadascun d’ells, i assabentar-nos de les “bones pràctiques” que es van duent a terme a les diferents escoletes.

La veritat és que les entrades sobre aquestes bones pràctiques i sobre els projectes de millora (acompanyat de les exposicions a classe), són les que m’han semblat més interessants, perquè és una manera de crear una xarxa d’experiències i d’anar agafant idees per al dia de demà poder-les aplicar, si escau, als centres on poguem anar a treballar. Ha estat una tasca que ens ha permès incrementar el nostre bagatge professional, per la qual cosa n’estic satisfeta.

Per altra banda, amb la resta d’activitats de reflexió proposades tant al blog com al quadern he pogut ser conscient de fets que sense la feina feta en aquesta assignatura no ho hagués aconseguit, però he de reconèixer que també m’ha fet ser tan realista que en ocasions m’he sentit frustrada, i m’ha costat acceptar-ho, perquè assumir que “no tot allò que llueix és or”, ha estat emocionalment dur.

En quant al treball per competències, pens que encara ens queda molt camí per recórrer, però que hem fet una tasca realment gratificant, perquè ens ha servit per ser molt més conseqüent amb les nostres actuacions i maneres de fer, perquè aquestes no quedaven en un simple fet. Cada actuació ha estat pensada i reflexionada, a priori i a posteriori, i el fet d’haver hagut de plasmar-ho en el blog, a través de les etiquetes, ha fet que fos molt més conscient del meu procés d’aprenentatge.

Competències etiquetades:
He triat aquesta competència (1.4), perquè amb la valoració final he elaborat conclusions sobre el meu procés d'aprenentatge, tenint en compte la teoria i la pràctica que hem estat treballant. Però també la competència 2 perquè aquesta valoració ha requerit fer una reflexió sobre tot el propi procés dut a terme durant aquests mesos, revisant la tasca feta.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada